دوره زبان آلمانی به روش CLC

A1

سطح A1  : در این سطح که در 4 ترم 15 جلسه ای به اتمام می رسد ، زبان آموزان با بخش های پایه ای زبان آشنا می شوند که در آخر پس از گذراندن یک امتحان می توانند از سفارت مدرک Start Deutsche 1  را دریافت نمایند .
که در این مدرک برابر با پایین ترین سطح دانش آلمانی است که برای مهاجرت مورد نیاز است .

A2

سطح A2 :  در این سطح که در 4 ترم 15 جلسه ای به اتمام می رسد ، زبان آموزان پس از گذراندن ترم ها و امتحان سفارت با گرفتن مدرک Start Deutsche 2   برای اخذ پذیرش از دانشگاه های آلمان آماده می شوند .

B1

سطح B1 : در این سطح که در 2 ترم 15 15 جلسه ای به اتمام می رسد ، دانش تخصصی خود را بالا می برد و پس از گذراندن ترم ها و امتحان سفارت با گرفتن مدرک ZD  توانایی کار و تحصیل در دانشگاه های رده بالای آلمان را خواهد داشت .

B2

سطح B2 : در این سطح که در 2 ترم 15 جلسه ای به اتمام می رسد ، دانش زبان آموزی به قدری بالا رفته است که پس از گذراندن ترم ها و امتحانات سفارت با گرفتن مدرک ZDfB  ملحق شدن به بازار کار و بهترین دانشگاه های آلمان را خواهد داشت.

C1

سطح C1 : در این سطح که در 2 ترم 15 جلسه ای به اتمام می ز=رسد ، دانش زبان آموز به قدری بالا رفته است که پس از گذراندن ترم ها و امتحانات سفارت با گرفتن مدرک PWD آمادگی ورود به بازار اقتصادی آلمان را خواهد داشت.

C2

سطح C2 : در این سطح که در 2 ترم 15 جلسه ای به اتمام می رسد ، زبان آموز پس از این ترم اصطلاحأ ( دیپلم کوچک ) را می گیرد . که امتحان آن فقط در کشور آلمان برگزار می شود. (KDS)

+C2

سطح +C2 : که فقط کلاس آمادگی آن برگزار شده و امتحان آن فقط در آلمان برگزار می شود و اصطلاحأ ( دیپلم بزرگ ) نامیده می شود .

ثبت نام آنلاین