دوره های آموزشی

parallax background

زبان های آموزشی مرکز زبان 135

مکالمه 4 الی 6 ماهه انگلیسی ( حضوری بدون کتاب CLC)

روشی ابداعی و تلفیقی از تمامی روشهای آموزشی بر پایه مکالمه می باشد . تمامی دوره 52 جلسه می باشد که به 4 بخش تقسیم شده است که 4 الی 6 ماه به طول می انجامد که تنها هفته ای 2 الی 3 جلسه حضور در کلاس را می طلبد . در این روش بدون استفاده از کتاب ، خودکار و دفتر و تنها بر اساس شیوه های دیداری ، شنیداری ، گفتاری و تصویر سازی ذهنی حتی در تدریس گرامر ، توانایی های شنیداری و گفتاری تقویت می شود .

بیشتر بدانید

مکالمه 6 ماهه ترکی استانبولی

ترکی استانبولی روشی ابداعی و تلفیقی از تمامی روشهای آموزشی بر پایه مکالمه می باشد. تمامی دوره 52 جلسه می باشد که به 4 بخش 13 جلسه ای تقسیم شده است و 6 ماه به طول می انجامد که تنها هفته ای 2 جلسه حضور در کلاس را می طلبد . در این روش بدون استفاده از کتاب ، خودکار و دفتر و تنها بر اساس شیوه های دیداری ، شنیداری ، گفتاری و تصویر سازی ذهنی حتی در تدریس گرامر ، توانایی های شنیداری و گفتاری تقویت می شود .

بیشتر بدانید

مکالمه 6 ماهه فرانسه

روشی ابداعی و تلفیقی از تمامی روشهای آموزشی بر پایه مکالمه می باشد . تمامی دوره 52 جلسه می باشد که به 4 بخش 13 جلسه ای تقسیم شده است و 6 ماه به طول می انجامد که تنها هفته ای 2 جلسه حضور در کلاس را می طلبد . در این روش بدون استفاده از کتاب ، خودکار و دفتر و تنها بر اساس شیوه های دیداری ، شنیداری ، گفتاری و تصویر سازی ذهنی حتی در تدریس گرامر ، توانایی های شنیداری و گفتاری تقویت می شود .

بیشتر بدانید

ثبت نام آموزش آنلاین زبان انگلیسی

ثبت نام آنلاین