دوره IELTS مرکز زبان 135

زبان آموزانی که تمایل به شرکت در کلاسهای IELTS را دارند می بایستی حداقل از دانش Intermediate در هر چهار مهارت شنیداری (Listening)، گفتاری (Speaking )، خواندن (Reading )، نوشتن ( Writing) برخوردار باشند کلاسهای IELTS، 32 جلسه 5/1 ساعته می باشند.

در طول دوره IELTS چهار امتحان آزمایشی ( Mock )برگزار می شود که به ترتیب پس از جلسات 16 و20 و 26 و 32 می باشد.

ثبت نام کلاسهای  IELTS در کلاسهای غیر حضوری و آنلاین به صورت تک مهارت نمی باشد و هر زبان آموز ملزم به ثبت نام در هر چهار مهارت (skill) می باشد.

ثبت نام آنلاین