دوره TTC : Teachers’ Training Course

یک دوره 12 جلسه ای می باشد که فارغ التحصیلان زبان انگلیسی که تمایل به آغاز کار بعنوان استاد را دارند در این دوره شرکت می کنند و در پایان دوره آنهایی که از حد النحساب نمره 100 به نمره 80 یا بالاتر دست یابند ، مدرک T.T.C  را دریافت می نمایند و در صورت نیاز موسسه ، از آن عزیزان دعوت به همکاری می گردد .

ثبت نام آنلاین