دوره های News ( اخبار )

در 2 دوره 16 جلسه ای می باشد و با استفاده از متون فیلم و روزنامه های خبری ، دانش اجتماعی ، فرهنگی اقتصادی ، سیاسی ، دانش زبان آموز ارتقاء می یابد و البته می توانند با حداقل دانش Intermediate در این کلاس ها شرکت نمایند.

ثبت نام آنلاین